Moet ik een aanbetaling doen?

Wij vragen op het moment dat de pups geboren zijn, gezond lijken te zijn en aan iemand worden toegewezen, een aanbetaling van € 300,00 mits deze met 8 weken opgehaald wordt.
Als de pup pas met 15 weken gehaald wordt dan is de 1ste aanbetaling €300,00 en de 2de aanbetaling die met 8 weken wordt gedaan € 600,00.
Deze aanbetaling(en) kan(kunnen) onder geen enkele omstandigheid teruggevorderd worden.
Wel wordt de aanbetaling teruggestort bij voortijdig overlijden van de hond.

Waarom een aanbetaling?

Helaas hebben we de ervaring dat men, soms in de week dat de pup opgehaald moet worden, er van af ziet. Ondertussen zijn potentiële geschikte kopers die niet bij dit nest aan bod kwamen op andere nesten gewezen en moeten we verder investeren in gezondheidszorg , socialisatie en training van de pup omdat die langer dan gepland blijft. Er moeten investeringen worden gedaan om een nieuwe geschikte koper te vinden.

Kortom: met de aanbetaling dekken we gedeeltelijk de te maken kosten in de eerste 8 weken en we werpen een drempel op in de hoop dat men niet impulsief een hond koopt. Het resterende bedrag van de aankoopsom kan worden overgemaakt voordat de pup opgehaald wordt .

Reacties zijn gesloten.